Neden Outdoor(Açık Hava) Reklamları?

Kapalı mekanlar dışında kalan alanlarda yapılan reklamlara ‘açık hava reklamcılığı’ denir. Hesaplı olması, kullanılan tüm reklam mecralarını destekleyerek tamamlaması, geniş hedef kitleyi günün her saatinde yakalaması ve akılda kalıcılık açısından en fazla oranı karşılayan reklam aracıdır. 

* Açıkhava reklamları oldukça güçlü ve kalıcı tanıtım araçlarıdır.
* Diğer reklam çeşitlerine göre daha düşük maliyet ile daha geniş kitlelere ulaşma imkanı sağlar.
* Hedef kitle açısından tümüyle maliyetsizdirler. İnsanlar bu reklamlara ulaşmak için bir harcama    yapmak zorunda değildirler.
* Toplumun her kesimine ulaşmak mümkündür.
* Sürekli aktif reklamlar olup, bilinç altına hitap eder.
* Büyüklük ve görsel açıdan reklam için daha uygun mecralardır.
* En önemlisi ise; reklam hedef kitlenin iradesi dışında sürekli olarak görüş alanı içerisindedir.