Planlama

Reklamcılar tarafından,  mesajın hedeflenen kitleye ulaştırılması için medyanın ne şekilde kullanılması gerektiğine dair programlama yapmaya medya planlaması denir.Medya planlamasında öncelik, pazarlama ve reklamdır. Hedeflenen amaçlara ulaşmak için,  medyanın bizlere nasıl yararlı olacağını belirlemek, planlamanın sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli unsurlardandır.

Medya Planlaması sırasında, cevabını net bildiğiniz belirli soru kalıpları olmalıdır.

Örnek verecek olursak,

•        Vermek istediğiniz ana mesaj nedir?

•        Hedef kitleniz kimdir? Hedef kitlenin doğru belirlendiğinden emin misiniz?

•        Hedef kitleye hangi medya aracılığı ile ulaşabilirim?

•        Zaman planlaması hazır mı?

•        Bütçeniz hedeflediğiniz plana uygun mu?

 

Ceylin Reklam olarak başarılı bir medya planı için, markanızın hangi mecrada olması gerektiğine karar vermenizde yardımcı oluyoruz.

  • Medya Planlama
  • Medya Satın Alma